Jeden z obtížných úseků zrušené trati Kvetoslavov - Šamorín